ATS S.A. ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń,
NIP: 956-20-37-349, Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000308419,
Kapitał Zakładowy: 6 231 000,00 zł, opłacony w całości

tel: +48 56 61 90 701
fax: +48 56 61 90 700
biuro@atstorun.pl

Sprzedaż krajowa
tel.: +48 56 61 90 732
sprzedaz@atstorun.pl

Dział Zagraniczna
tel.: +48 56 61 90 762
steel@atstorun.pl

Dział zakupów
tel.: +48 56 61 90 714
import@atstorun.pl

Centrum Serwisowo - Logistyczne ATS
22-400 Zamość-Bortatycze
Wysokie 2

Copyright © ATS S.A. 2013.