Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:

Dotacje UE

ATS stawiając na swój ciągły rozwój i zwiększanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku, wykorzystuje z powodzeniem instrumenty udostępnione przez państwo, pozwalające na dofinansowanie planowanych inwestycji. ATS realizuje swoje inwestycje przy udziale środków unijnych już od momentu pojawienia się takich możliwości (programy przedakcesyjne Phare). W ostatnich latach ATS S.A. pozyskała dotacje unijne z programów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych województw: kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Jesteśmy dumni z tych dotacji, gdyż stanowią one potwierdzenie słuszności obranej przez nas drogi podnoszenia własnej konkurencyjności, poprzez dynamiczny rozwój i poszerzanie oferty handlowej o coraz to nowe wyroby i usługi.

1. Program Phare 2000, PL 0003.07-05.2: Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw,

2. Program Phare 2001, SSG: Fundusz dotacji inwestycyjnych dla MSP,

3. SPO WKP, Działanie 2.2.3.,

SPO WKP, Działanie 2.2.2., Targi TUBE Düsseldorf, Niemcy

SPO WKP, Działanie 2.2.2., Międzynarodowe Targi Maszynowe Brno, Czechy

4. RPO WK-P, Działanie 5.5. Promocja i Rozwój Markowych Produktów,
Targi TIB Romexpo International, Rumunia


RPO WK-P, Działanie 5.5. Promocja i Rozwój Markowych Produktów,
Targi Made in steel Brescia, Italy; Brixia Expo

5. RPO WL, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

6. PO IG, Działanie 4.4., Centrum Serwisowe

7. PO IG, Działanie 3.3. Oferta niepubliczna ATS

8. PO IG, Działanie 3.3. Oferta publiczna ATS

9. RPO WK-P, Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy, Indywidualny Projekt Kluczowy w ramach Działania 5.4. „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”.

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Copyright © ATS S.A. 2013.