EN DE PL RU


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3.
Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.lawp.lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

 

Umowa o dofinansowanie numer 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-050/08
Tytuł projektu: „Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zindywidualizowanej usługi cięcia poprzecznego blachy na arkusze w powstającym centrum serwisowym ATS S.A.”
Data umowy: 18.12.2008

Okres realizacji inwestycji: 02.02.2009 – 31.03.2011

Wartość projektu 7 289 500,00 zł, dofinansowanie 1 999 832,50 zł

Inwestycja objęta projektem jest elementem większego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa Centrum Logistycznego i Centrum Serwisowego Wyrobów Stalowych z Trawialnią i Układem Torowym w oddziale ATS S.A. w Zamościu. W ramach projektu wdrożono nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające uruchomienie działalności w zakresie zindywidualizowanych usług cięcia poprzecznego blach na arkusze w Centrum Serwisowym ATS. Dzięki realizacji projektu spółka ATS wzbogaciła swoją ofertę asortymentową o nowe usługi (cięcie blach na zamówienie). Dzięki realizacji projektu wdrożono innowacyjną na skalę światową technologię pozwalającej na praktycznie bezodpadowe cięcie poprzeczne blachy na arkusze o wymiarach zgodnych z indywidualnymi zamówieniami klientów. Materiał podlegający obróbce jest przed przerobieniem przeładowywany tylko jednokrotnie, co w zdecydowanie pozytywny sposób wpływa na jego jakość i cenę.