EN DE PL RU


Śrutowanie, malowanie, cięcie kształtowników na wymiar


Oferujemy usługę śrutowania strumieniowo-ściernego blach, kształtowników, oraz innych elementów metalowych poprzez strumieniowanie powierzchni wyrobu śrutem stalowym o zróżnicowanej granulacji.

Zakresy:

  • maksymalna szerokość 2500 mm
  • minimalna szerokość 500 mm

Odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów firma ATS S.A. wprowadziła do swojej oferty nową usługę śrutowania z malowaniem i znakowaniem blach i kształtowników. Usługa realizowana jest przy zastosowaniu najnowszego rozwiązania z zakresu turbinowej obróbki strumieniowo-ściernej.

Zastosowana technologia integruje w jednej linii sekcję śrutowania i malowania, dzięki czemu cykl ma charakter zamknięty, co oznacza mniejszą ilość czynności i większą wydajność.

Proces malowania jest całkowicie automatyczny, z wykorzystaniem pistoletów do malowania. Urządzenie malujące jest wyposażone w najnowocześniejszy system odczytu gabarytów detali i most odczytujący promieniowanie podczerwone. Dzięki temu systemowi można malować tylko kształt odczytany przez czytnik podczerwieni, redukując operacje malowania poza kształtem odczytanym.

Integralnym elementem ciągu technologicznego jest specjalne urządzenie elektroniczne do automatycznej kontroli wysokości szczotkowania profili komercyjnych, blach i płaskich belek bez wgłębień usztywniających i wypukłości wystających na zewnątrz. Opisywana technologia wprowadza system znakowania wyrobów logo firmy ATS, bądź zamiennie logo firmy zlecającej znakowanie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw.
Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.lawp.eu
www.rpo.lubelskie.pl