EN DE PL RU


Usługi cięcia blach


Dzięki zakończeniu realizacji inwestycji pt. „Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zindywidualizowanej usługi cięcia poprzecznego blachy na arkusze w powstającym centrum serwisowym ATS S.A.” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw w ramach umowy o dofinansowanie numer 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-050/08 ATS S.A. wprowadziła do swojej oferty nowa usługę:
usługę cięcia poprzecznego blachy w kręgu na arkusze o wymiarach zgodnych z indywidualnymi zamówieniami klientów (w zakresie 2000 x 1,5 - 8 mm).