EN DE PL RU


Cięcie poprzeczne z kręgów na arkusze


  • grubość blachy od 1,5 do 8 mm
  • szerokość blachy od 1000 do 2000 mm
  • długość cięcia od 600 do 12000 mm
  • zawężona tolerancja długości -0/+2 mm/mb
  • blachy gorącowalcowane, zimnowalcowane, trawione, ze stali drobnoziarnistej
  • kontrola jakości nadzorowana przez naszych technologów