EN DE PL RU


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Centrum Serwisowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.parp.gov.pl
www.lfr.lublin.pl

Umowa o dofinansowanie numer UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00
Tytuł projektu: „Rozbudowa przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego”
Data umowy: 18.12.2008
Okres realizacji inwestycji: 02.01.2009 – 30.06.2013

Budowa Centrum Wyrobów Stalowych z Trawialnią i Układem Torowym w oddziale ATS S.A. w Zamościu stanowi w chwili obecnej priorytetową inwestycję Spółki. Dzięki realizacji inwestycji Spółka chce wprowadzić do swojej oferty usługi przetwarzania i obróbki wyrobów stalowych. W zaprojektowanym rozwiązaniu, w sposób innowacyjny, łaczy się ciąg trawienia blach z agregatem cięcia wzdłużnego, co pozwala uniknąć niepotrzebnego dwukrtnego rozwijania kręgów blach i znacznie poprawia jakość przetworzonego wyrobu w porównaniu do technologi tradycyjnych. Lokalizacja Centrum, w pobliżu południowo-wschodniej granicy Polski, na trasie linii kolejowych z krajów, w których koncentrują się kontrahenci ATS pozwoli na stałe zwiększanie sprzedaży. Spółka stawia na kompleksową obsługę odbiorców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, co stanie się możliwe dzięki stałemu usprawnianiu systemu realizacji zleceń i rozszerzeniu asortymentu o kolejne towary i usługi.