EN DE PL RU


Misją firmy ATS S.A jest innowacyjny rozwój w obszarze handlu produktami najlepszej jakości, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, zapewniający trwały wzrost wartości dla inwestorów i osiąganie pełnej satysfakcji Klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialny wobec społeczeństwa oraz przyjazny dla środowiska naturalnego.